Plán akcí 1.12.2017 - 31.12.2017

 • 1.12.
  Pátek
  Ekoprogram - Noc plná života
  07:45 - 09:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
  Plavání
  07:45 - 11:25 Plavecký výcvik
  Jednání s rodiči
  08:40 - 09:25
  Ekoprogram - Noc plná života
  09:45 - 11:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
 • 2.12.
  Sobota
 • 3.12.
  Neděle
 • 4.12.
  Pondělí
  Lucie noci upije
  08:40 - 12:20 Tradice a zvyky advent. období + beseda
 • 5.12.
  Úterý
  Mikulášská sbírka
  07:45 - 14:30
  Plavecký výcvik
  09:30 - 12:30 Doprovod + p. Galuszková
  Mikulášské tvoření...(ŠD, 4. odd.).
  13:00 - 14:30
  Adventní pečení perníčků, ŠD, 1. odd.
  13:00 - 14:30
 • 6.12.
  Středa
  Mikulášský výlet ve spolupráci s SRPŠ
  07:15 - 14:00 Výlet do Planetária a Zámku Hradec nad Moravicí
  Ekoprogram - Proměny hmyzu
  07:45 - 09:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
  Ekoprogram - Proměny hmyzu
  09:45 - 11:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
  Pečení čertů a Mikulášů, ŠD, 3. odd.
  13:00 - 14:30
 • 7.12.
  Čtvrtek
  Ekoprogram - Proměny hmyzu
  07:45 - 09:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
  Ekoprogram - Proměny hmyzu
  09:45 - 11:25 Dozor zajistí vyučující aktuálních hodin.
  Schůzka Ekotýmu
  10:40 - 11:25
  Metodické 1. st.
  14:00 Schůzka vyučujících 1. stupně.
  Schůzka k lyžařskému kurzu 4.ročníků
  16:00 schůzka rodičů 4.A,4.B,4.C,4.D
 • 8.12.
  Pátek
  Ukázková hodina pro rodiče
  07:45 - 08:30 Už píšu perem
  Ukázková hodina pro rodiče - píšeme perem
  07:45 - 08:30 slavnostní předání psací potřeby
  Plavání
  07:45 - 10:30 Plavecký výcvik
  Vánoční dílny
  07:45 - 12:20
  Vánoce na valašské dědině
  08:00 - 16:00
  Vánoce na valašské dědině.
  08:00 - 16:00 Exkurze 1.C+4.C
  MAP Ostrava
  08:30 - 12:30
 • 9.12.
  Sobota
 • 10.12.
  Neděle
 • 11.12.
  Pondělí
  Olympiáda z českého jazyka
  07:45 - 09:25
  Popelnice v barvě duhy. 1.C
  07:45 - 11:25 Ekologická výuka - OZO Ostrava.
  Minivolejbal - Vánoční turnaj ZŠ ŠENOV
  07:45 - 12:20
  podklady pro výplaty
  08:00 - 19:00
  Výstava "Betlémy"
  09:45 - 11:25 Havířov - kuturní dům Radost.
  Společné vánoční tvoření rodičů a dětí z 1.C
  15:00 - 17:00 Třídní a družinová akce.
  Vánoční posezení s rodiči
  16:00 - 19:00
 • 12.12.
  Úterý
  Jednání se ZZ a žákem
  07:00 - 07:40
  školní kolo konverzace-8.+9.tř.
  07:45 - 09:45
  Plavecký výcvik
  09:30 - 12:30 Doprovod + p. Galuszková
  Vánoční nadílka, ŠD, 4. odd.
  13:00 - 14:30 Vánoční tradice a zvyky, koledy, ochutnávka cukroví, nadílka...
  Vánoční besídka 1.B
  16:00 - 17:10 Vánoční posezení v družince s besídkou 1.B
  Vánoční dílny, posezení s rodiči žáků 1. odd.
  16:00 - 17:30
  Vánoční besídka pro rodiče
  16:00 - 17:30
 • 13.12.
  Středa
  Olympiáda Slezské brány - minivolejbal
  07:00 - 14:00 - turnaj v Raškovicích
  "Mladý vědec".
  07:45 - 12:20 Výukový program - SVČ Ostrava.
  Vánoce na dědině
  08:30 - 16:30 Exkurze Rožnov p. Radhoštěm. Skanzen - Valašská dědina.
  Výstava betlémů, 6. odd.ŠD
  13:00 - 15:00 Výstava betlému v KD Havířov Prohlídka Vánočního městečka
  Vánoční besídka pro rodiče
  15:30 - 17:00 Sportovní utkání, vánoční tvoření, kvízy a hádanky s vystoupením
 • 14.12.
  Čtvrtek
  Vánoce s pohádkou - ŠD 7. odd. + 1.C
  07:45 - 11:25 Hledáme v knihovně vánoční pohádky.
  Vystoupení v DPS, 2.A a 3. oddělení.
  08:30 - 10:30
  Konverzační soutěž AJ 6-7 roč.
  12:30 - 14:10
  Schůzka ŠPP
  13:45
  Vánoční výstavka - 5. odd. ŠD Podlesí
  14:00 - 16:00 Prodejní výstavka prací dětí
  Nezbedná pohádka
  15:30 - 16:30 divadelní představení žáků 4.A pro rodiče a přátele třídy
 • 15.12.
  Pátek
  Plavání
  07:45 - 10:30 Plavecký výcvik
  Návštěva GVUO - výstava Vlastislav Hofman
  09:45 - 13:15 Žáci se budoui vzdělávat v dějinách umění, seznámí se s uměleckou skupinou Tvdošíjní, s všestranností nadaného umělce VlastislavaHofmana.
 • 16.12.
  Sobota
 • 17.12.
  Neděle
 • 18.12.
  Pondělí
  Obvodní kolo ve florbale
  07:45 - 12:20 - turnaj AŠSK starších žáků
  Vánoční posezení s rodiči, vánoční dílny.
  15:30 - 17:00
 • 19.12.
  Úterý
  Vánoční koncert 16:00
  Vánoční koncert ZŠ Šenov (restaurace Horakůvka) + generálka dopoledne.
  Plavecký výcvik 1. lekce
  07:45 - 11:00 Plavecká škola F-M
  Hodina VV v Domě umění
  08:40 - 13:15 Výuka VV
  Plavecký výcvik
  09:30 - 12:30 Doprovod + p. Galuszková
 • 20.12.
  Středa
  Vánoční turnaj 2. stupně
  07:30 - 13:30 1. - 3. VH - žákyně 6. a 7. ročníku (přehazovná) 4. - 6. VH - žáci 6. a 7. ročníku (florbal)
  Vánoční nadílka ŠD Podlesí - 5., 6., 7. odd.
  13:00 - 15:00 Posezení u stromečku, tradice a zvyky, rozdávání dárků
  Vánoční dílny.
  15:30 - 17:30 Společná akce s rodiči a prarodiči žáků.
 • 21.12.
  Čtvrtek
  Vánoční turnaj 2. stupně
  07:30 - 13:30 1. - 3. VH - žákyně 8. a 9. ročníku (házená) 4. - 6. VH - žáci 8. a 9. ročníku (futsal)
  Vánoční dílna - zdobení baněk.
  07:45 - 08:30
  Vánoční dílny - zdobení baněk
  08:40 - 09:25
  Exkurze do Malého světa techniky U6
  09:30 - 12:30
  Vánoční dílny
  10:40 - 12:20 Vánoční dílny a tvoření s rodiči.
 • 22.12.
  Pátek
  Plavání
  07:45 - 10:30 Plavecký výcvik
  Vánoční besídky
  09:45 - 13:15 2.st. 5 VH
  Vánoční besídky
  09:45 - 13:15 1.st. 4VH
 • 23.12.
  Sobota
 • 24.12.
  Neděle
 • 25.12.
  Pondělí
 • 26.12.
  Úterý
 • 27.12.
  Středa
 • 28.12.
  Čtvrtek
 • 29.12.
  Pátek
 • 30.12.
  Sobota
 • 31.12.
  Neděle

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"